Op het gebied van berm en sloot onderhoud kunnen wij u van dienst zijn van de straat tot aan de bodem van de sloot. Dat houdt in dat wij ook het natte gedeelte van de sloot kunnen maaien.  Met al deze werkzaamheden houden wij uiteraard rekening met de Flora en Fauna wet. Van deze wet zijn onze medewerkers vanzelfsprekend ook op de hoogte zodat zij goed voorbereid deze werkzaamheden kunnen uitvoeren.

Sloot opschonen 

Op uw sloten op te schonen kunnen wij u van dienst zijn door middel van onze kranen in combinatie met een kipper. Doordat wij verschillende soorten kranen en (maai)korven hebben kunnen wij elke sloot, beek, enz. voor u opschonen. (maai)korven hebben wij van 2 tot 4.30 meter. Het afvoeren van het maaisel gebeurt door tractoren met speciaal uitgevoerde kippers.  Ook brengen wij de sloten opnieuw onder profiel. Dit houdt in dat de sloot hersteld wordt in oorspronkelijke staat.

Baggeren

Daarnaast kunnen wij ook sloten, beken, poelen, enz. voor u uitbaggeren. Hiervoor hebben wij een rupskraan met verlenggiek zodat wij een lengte kunnen overbruggen van ruim 11 meter. Ook de bagger wordt met de speciaal uitgevoerde kippers afgevoerd. 

Taluds maaien 

Taluds maaien kunnen wij voor u verzorgen. Wij hebben een vaste trekker met maaiarm combinatie waarmee wij taluds goed kunnen maaien. Deze combinatie bestaat uit een trekker met een 6.80m Herder maaiarm met klepelmaaier. De tweede optie waarmee wij uw berm en talud kunnen maaien is door middel van onze Vredo Kantonnier. Deze zelfrijdende machine die wij ook voor versnipperen gebruiken, heeft vele voordelen. Ten eerste dat hij zelf een opslag heeft waarin hij het gras kan opslaan. Dit gebeurt door middel van de maaiarm, met een lengte van 7.60 meter, met zuigsysteem waaraan ook weer een klepelmaaier is gemonteerd. Het tweede voordeel is dat er dus geen verdere verwerking van het gras nodig is. Als de bak vol zit wordt deze leeggekipt. Dit kan zijn op een daarvoor bestemde stortplaats, maar ook op een tijdelijke opslagplaats, die later weer geleegd word door middel van dumpers en/of containers.  

Kantonnier 

De Kantonnier is onze compacte en zeer wendbare zelfrijdende maai- zuigcombinatie met een hoge capaciteit en effectiviteit, die in één werkgang de berm gemaaid en het gras weggehaald heeft! Een groot voordeel van onze Vredo Kantonnier is dat deze niet de insecten en het overige bodem leven opzuigd. Er is namelijk gebleken dan bij de tradiotinele maai-zuig combinaties ook het bodemleven meegezogen word de bak in. Bij Loonbedrijf Dekker is dan niet zo. Bij ons word het gras gemaaid, en vervolgens opgevijzeld. vanuit de vijzel word het uiteindelijk opgezogen naar de bak. Het grote voordeel is dus dat de insecten en het bodem leven niet opgezogen wordt.

Slootbodems maaien 

Het natte gedeelte van de sloot kunnen wij ook maaien. Dit gebeurd door middel van een maaikorf aan een kraan. Deze maaikorven van Herder zijn uitgerust met een maaisysteem zodat ook in het natte gedeelte van de sloot door ons het gras gemaaid kan worden. De afvoer van het gras gebeurd door middel van speciale kippers. 

Bermen maaien 

Bermen maaien kunnen wij net als taluds maaien ook voor u verzorgen. Dit kan met dezelfde combinatie als taluds maaien. Het voordeel hiervan is dat er voor het gehele droge profiel van de berm en sloot maar een trekker combinatie nodig is. Zijn de bermen breder, of als er schouwpaden gemaaid moeten worden, dan doen we dat met een 2.20m en een 3m frontklepelmaaier. Op het moment dat de bermen bestaan uit een breed grasoppervlak bestaat er ook een mogelijkheid om met trekker met maaicombinatie tot een maaibreedte van 9 meter dit te maaien. 

Inrichting watergangen (natuurlijke oevers aanleg)

Ook hebben wij ervaring in het inrichten van watergangen. Hierbij kunt u denken aan allerlei activiteiten. Deze kunnen variëren van uitkorven van de watergangen, tot aan het aanleggen van natuurlijke oevers. Dit laatste gaat vaak gepaard met snoeiwerk, rooiwerk, graafwerk, enzovoort. Ook het inrichten van natuurprojecten zoals kikkerpoelen vijvers en dergelijke werkzaamheden, kunnen wij met goed materieel en goede ervaring van ons personeel voor u uitvoeren. Uiteraard kunnen wij ook voor u nieuwe sloten trekken met onze daarvoor speciaal gemaakte taludbak.

 Wilt u meer informatie? Bel of mail ons dan, en vraag naar de mogelijkheden.